ליטיגציה, רשויות, מיסוי מוניציפאלי ומקרקעין

זירוז הליכי תפיסת מקרקעין לצרכי תשתיות לאומיות

תיקון מס' 3 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) מקל על המדינה לבצע תפיסת מקרקעין שהופקעו בידי המדינה. עוה"ד שרה גולדין ואריה חגי מסבירים את משמעות התיקון ותוצאתו בפועל. מבוא ביום 5.2.2010 התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010 (ס"ח 2228 מיום 15.2.10), (להלן: "החוק"). לידתו של התיקון בפניית שופטי העליון …

זירוז הליכי תפיסת מקרקעין לצרכי תשתיות לאומיות לקריאה »

פיצויים לנפגעי תכנית מתאר

הצעת חוק התכנון והבניה החדש, המחליפה את החוק הישן, עברה קריאה ראשונה לפני כשנה וכיום עומדת בפני קריאה שנייה ושלישית, ומטרתה לייעל את הליכי התכנון והבנייה. מה קובעת הצעת החוק באשר לפיצויים למי שנפגע מתכנית מתאר? על כך במאמרם של עוה"ד אריה חגי וירון גולדין. מבוא בימים אילו מונחת על שולחן הדיונים בוועדת הפנים והגנת …

פיצויים לנפגעי תכנית מתאר לקריאה »

התקשר עכשיו