מקרקעין

מכר, רכישה, דמי שימוש, פינוי וסילוק יד

במסגרת השירות הניתן ללקוחות המשרד מנהל המשרד מכירות של עשרות נכסים בשנה (מגורים ומסחר), הטיפול כולל: בדיקת זכויות משפטיות, פיזיות ותכנוניות, מיסוי מקרקעין, מיסוי מוניציפאלי לרבות היטלי השבחה, עריכת חוזי מכר עד לאישור המכר ע"י בית המשפט/רשם ההוצאה לפועל, ולסיום העסקה ברישום זכויות ע"ש הקונה.
כן עוסק המשרד בטיפול שוטף בנכסים ובניהולם לרבות גביית דמי שימוש ודמי שכירות, תביעות פינוי כנגד דיירים מוגנים או בשכירות חודשית, הוצאת מכרזים למכירת נכסים או השכרתם.
המשרד עוסק גם בתביעות למסירת חזקה בקרקע לצרכי תשתיות לאומיות וזאת בהתאם לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943.
המשרד מייצג את רשות מקרקעי ישראל בתביעות פינוי וסילוק יד, תביעות לדמי שימוש ראויים, והפסקת שימוש חורג.
בשנים 2005 ו- 2010 טיפל המשרד ברכישה ובמכירה של "הבית היקר ביותר בישראל" "(כונה כך על פי העיתונות). 

התקשר עכשיו