רשויות מקומיות ומיסוי מוניציפאלי

מאז ייסודו (1991), מייצג המשרד רשויות מקומיות וחברות עירוניות, לחלקן ניתן ייעוץ משפטי שוטף וקבוע, או על פי משימות במגוון נושאים: משפט מינהלי ומיסוי מוניציפאלי, לרבות תשובות להשגות, ייצוג בוועדות ערר, בעתירות ובערעורים מינהליים, עריכה וניסוח מכרזים, חוקי עזר, ענייני מקרקעין, תביעות פינוי וסילוק יד, תביעות לדמי שימוש, דיני הגנת הדייר, היטלי השבחה, תובענות ייצוגיות, וכתיבת חוות דעת בנושאים אלה. כמו כן מייצג משרדנו רשויות מקומיות בהתגוננויות בתביעות שונות המוגשות כנגדן.

משרדנו מנהל דיונים בבתי המשפט על כל הערכאות בתביעות כספיות, בעתירות מינהליות, ערעורים מנהליים ותובענות ייצוגיות בנושאי ארנונה והיטלי פיתוח, משלב הגשתן ועד למתן פסק דין כולל ניהול מו"מ לפשרה.

חלק מעורכי דין במשרדנו בעלי הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה כתובעים עירוניים. לעורכי דין במשרד מומחיות מיוחדת בתחום דיני הארנונה והיטלי הפיתוח. ייצוג רשויות מקומיות בתחום זה הניב הישגים משמעותיים לרשויות המקומיות, בהטלת ארנונה על נכסים אשר לא מוסו קודם לכן. המשרד עוסק גם בבדיקת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח ללקוחות מוסדיים. משרדנו הוביל לפסקי דין תקדימיים שזכו לציטוטים רבים בפסיקות בתי המשפט.

במשרד עובדים עורכי דין בעלי ניסיון רב בתחום המוניציפאלי, תוך שיתוף פעולה ובעבודת צוות המשלבת את הניסיון הרב שהצטבר במשרד, יחד עם גישה רעננה ויצירתית למיקסום התוצאות לטובת לקוחותינו.

ניסיון עורכי הדין במשרד כולל בין היתר:

ניהול תיקי ליטיגציה עבור רשויות מקומיות; לרבות, תביעות נגד קבלנים ונותני שירותים והתגוננות מפניהם, תובענות ייצוגיות; תביעות כספיות וכיוצ"ב. בתחום זה אנו מייצגים עיריות מהגדולות בארץ, וכן מנהלים תיקי עתירות מינהליות.
משרדנו מגיש אלפי תביעות בשנה לתשלומי ארנונה, היטלים ואגרות.

עריכת חוזים והתקשרויות: משרדנו מנסח ועורך מכרזים לרשויות מקומיות שונות, מעניק יעוץ משפטי לוועדות מכרזים, ועורך חוות דעת בעניינים אלה.

מקרקעין ונכסים: משרדנו מייצג רשויות בתביעות לפינוי מקרקעין לרבות בהתאם לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, סילוק יד, סילוק פולשים, תביעות כספיות לדמי שימוש, שכירות וכיוצא בזה. כמו כן עריכת מכרזים לרכישה/מכירה/השכרת נכסים וחוזי התקשרות.

מסים והיטלים עירוניים: במסגרת עבודתנו בתחום זה ניתנות על ידינו חוות דעת מגוונות, בענייני הנחות, פטורים לפי פקודת הפיטורין, נכס ראוי לשימוש, סיווגים וכיוב'. כן מוגשות ומנוהלות  על ידי המשרד אלפי תביעות ותובענות, לרבות תביעות נגד בעלי שליטה בהתאם לסעיף 8(ג) לפי חוק ההסדרים. בנוסף, משרדנו מיצג בוועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

דיני רשויות מקומיות: משרדנו בקיא בתחום דיני הרשויות המקומיות לרבות החיקוקים השונים הנוגעים לעניין ולכל פעילויות הרשות לרבות ענייני תקציב, ועדות המועצה, מליאת המועצה, מכרזים וכיוצא בזה.

משרדנו מדורג כמשרד מוביל בתחום זה מידי שנה החל משנת 2020 ואילך, בדירוג החברות המובילות בישראל Dun's 10 

התקשר עכשיו