בנקאות, כינוסים וחדלות פירעון

רע"א 8948/18 פלונית נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 11.02.2019)

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור שהגישה החייבת לסגירת תיק פשיטת הרגל.

עש"א (מחוזי ב"ש) 46402-01-18 פלונית נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 23.05.2019)

בית המשפט המחוזי דחה את ערעור החייבת בעניין הכרעת תביעת החוב, תוך חיובה בהוצאות.

רעא (ת"א) 38441-11-17 פלונית נ' בנק הפועלים תל אביב (פורסם בנבו 14.2.2018)

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת רשות הערעור שהגישה החייבת לעיכוב הליכי מימוש נכס.

ע"א 8655/18 פלונית נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 11.02.2019)

בית המשפט העליון דחה את בקשת המבקשת לעיכוב הכרזת החייבת כפושטת רגל, כן נדחתה בקשת החייבת לעיכוב הליכים בתיק מימוש נכס בהוצאה לפועל.

רע"א 8948/18 פלונית נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 11.02.2019)

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור שהגישה החייבת לסגירת תיק פשיטת הרגל.

עש"א (מחוזי ב"ש) 46402-01-18 פלונית נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 23.05.2019)

בית המשפט המחוזי דחה את ערעור החייבת בעניין הכרעת תביעת החוב, תוך חיובה בהוצאות.

רעא (ת"א) 38441-11-17 פלונית נ' בנק הפועלים תל אביב (פורסם בנבו 14.2.2018)

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת רשות הערעור שהגישה החייבת לעיכוב הליכי מימוש נכס.

תא"ק 21465-12-17 בנק הפועלים נ' פלוני (22.11.2018)

בית המשפט דחה בקשת רשות להגן, בין היתר בשל תצהיר סתמי, ללא התייחסות קונקרטית ללא פירוט עובדתי, ובשל טענות המנוגדות למסמכים בכתב עליהם חתומה המבקשת.

תיק מימוש משכנתא 26-00512-04-2 בנק לאומי בע"מ (משכנתאות) נ' פלוני (31.7.2019)

רשמת ההוצאה לפועל צידדה בעמדת כונס הנכסים ואישרה כי אין להטיל על קופת הכינוס היטל שצ"פ שלא בתקופת החזקת כונס הנכסים בנכס.

רע"צ (שלום ראשל"צ) 48557-05-18 פלוני נ' בנק לאומי בע"מ (משכנתאות) (פורסם בנבו, 03.10.2018)

בית המשפט דחה שתי בקשות רשות ערעור על החלטות רשמת ההוצאה לפועל בתיק מימוש משכנתא.

פש"ר (מחוזי מרכז) 37118-04-16 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' פלוני (פורסם בנבו, 03.05.2017)

בית המשפט המחוזי דחה את התנגדות החייב להתראת פשיטת רגל.

רע"צ 522891-07-17 פלוני נ' בנק לאומי בע"מ (משכנתאות) (החלטה מיום 15.10.2017)

בית המשפט דחה ערעור של חייב על החלטת רשמת ההוצאה לפועל בה לא אושרה לו אורכה לשם פידיון הנכס. בית המשפט קבע כי החייב לא הציג הצעה ממשית וכי מדובר ב"מכר מסווה" ועסקה סיבובית.

תיק איחוד 21-9994-03-2 (החלטה מיום 21.11.2019)

רשמת ההוצאה לפועל דחתה בקשת הפטר של חייב באיחוד תיקים עקב יצירת חובות חדשים, חוסר תום לב, ניצול לרעה של ההליכים ואי גילוי מלא בדבר נכסיו.

הוצל"פ 26-00512-04-2 (פורסם בנבו, 30.4.2018)

נקבע כי חובה על שמאי מקרקעין לבקר בנכס וכי הביקור הינו מרכיב חשוב בלעדיו אין - בהכנת שומת מקרקעין.

ע"א 8330/16 פלונית נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 21.12.2016)

בית המשפט העליון דחה את בקשת החייבת לעיכוב מימוש הנכס הממושכן.

התקשר עכשיו