ליטיגציה, רשויות, מיסוי מוניציפאלי ומקרקעין

בר"ם 4700/18 רכבת ישראל בע"מ נ' עיריית מודיעין-מכבים-רעות (פורסם בנבו, 9.9.2019)

בית המשפט העליון קיבל את טענת הרכבת לפיה הפס הצהוב מסומן מכוח תקנות הנגישות ואינו מהווה גבול המסילה לצורך הטלת ארנונה, וקבע כי 15 מטרים מציר המסילה אינם חייבים בתשלום ארנונה או בהיטלי פיתוח אף אם מדובר ברציפי הרכבת. בכך ביהמ"ש העליון החזיר "עטרה ליושנה" לאחר שנים רבות בהן חויבו רציפי הרכבת ע"י בתי המשפט וועדות הערר, בניגוד להלכת הרצליה, הלכה שנפסקה בייצוג משרדנו.

עע"מ 4612/06 עיריית לוד נ' רכבת ישראל; עת"מ 2122/05 רכבת ישראל נ' עיריית הרצליה; ו- עע"מ 8286/07 רכבת ישראל נ' עיריית הרצליה

פסקי הדין הנ"ל התוו הלכות בעניין הגדרת "רחוב", הפוטר מסילות ברזל והשטחים הצמודים למסילות הברזל מארנונה ומהיטלי פיתוח.

עע"מ 11641/04 ברוך סלע נ' מועצה אזורית גדרות (פורסם בנבו, 17.4.2006)

בפסק דין זה נקבעה הלכה עקרונית בעניין הטלה ראשונה של ארנונה.

רע"א 9305/09 אריה חגי נ' יוסף אלברק מפרק החברה הכלכלית פרדס חנה כרכור בע"מ (פורסם בנבו, 13.11.2012)

בפסיקה זו קבע בית המשפט העליון עקרונות לקבלת תביעת חוב שהוגשה באיחור. הלכה זו מאוזכרת רבות בפסיקות בתי המשפט.

התקשר עכשיו