ליטיגציה, רשויות, מיסוי מוניציפאלי ומקרקעין

בר"ם 4700/18 רכבת ישראל בע"מ נ' עיריית מודיעין-מכבים-רעות (פורסם בנבו, 9.9.2019)

בית המשפט העליון קיבל את טענת הרכבת לפיה הפס הצהוב מסומן מכוח תקנות הנגישות ואינו מהווה גבול המסילה לצורך הטלת ארנונה, וקבע כי 15 מטרים מציר המסילה אינם חייבים בתשלום ארנונה או בהיטלי פיתוח אף אם מדובר ברציפי הרכבת. בכך ביהמ"ש העליון החזיר "עטרה ליושנה" לאחר שנים רבות בהן חויבו רציפי הרכבת ע"י בתי המשפט וועדות הערר, בניגוד להלכת הרצליה, הלכה שנפסקה בייצוג משרדנו.

עע"מ 4612/06 עיריית לוד נ' רכבת ישראל; עת"מ 2122/05 רכבת ישראל נ' עיריית הרצליה; ו- עע"מ 8286/07 רכבת ישראל נ' עיריית הרצליה

פסקי הדין הנ"ל התוו הלכות בעניין הגדרת "רחוב", הפוטר מסילות ברזל והשטחים הצמודים למסילות הברזל מארנונה ומהיטלי פיתוח.

עע"מ 11641/04 ברוך סלע נ' מועצה אזורית גדרות (פורסם בנבו, 17.4.2006)

בפסק דין זה נקבעה הלכה עקרונית בעניין הטלה ראשונה של ארנונה.

ת.א. (שלום פ"ת) 8842-08-16 (27.1.22) רמ"י נ' פלוני

תביעה למתן צווי הריסה והפסקת שימוש חורג. התביעה התקבלה במלואה הן לעניין חישוב ה"רווח היזמי" בגין שימוש לא מורשה בקרקע, והן לעניין הפסקת השימוש.

ת.א. (שלום פ"ת) 34911-09-16 (20.5.20) רמ"י נ' פלוני

התקבלה במלואה תביעה להפסקת שימושים חורגים, פינוי וסילוק יד, ולדמי שימוש ראויים בסכום העולה על מיליון ₪.

ת.א. (שלום ת"א) 4360-08-16 (9.2.22) עיריית ירושלים נ' גרפומדיה

התקבלה תביעה לחיוב בעל שליטה במלוא חוב הארנונה של החברה, משלא עלה בידיו להוכיח את שווי הנכסים שהיו בחברה בעת פירוקה.

תא"ק (שלום י-ם) 52013-06-19 (2.2.22) עיריית ירושלים נ' אפדור ואח'

נקבע כי מועד תחילת ההתיישנות בתביעת ארנונה נמנה ניום מתן פסק דין חלוט נגד החברה.

התקשר עכשיו